systemické konstelace

Dějí se vám situace, kterým nerozumíte? 

Systemické konstelace jsou metodou, která odhaluje nevědomé vlivy v našich rodinách. Vynášejí na světlo vazby, které mohou často zásadním způsobem ovlivňovat náš osud, aniž bychom o nich měli sebemenší tušení. Systemické konstelace tak pomáhají odlišit naše vlastní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků. Pomohou Vám nahlédnout na to, co se vlastně skrývá za větami jako „On je stejný jako jeho otec!“ nebo „V jejich rodině se všechny ženy vždycky rozvedly!“

Seminář systemických konstelací vám otevře nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění. Umožní nahlédnout do hloubky mezilidských vztahů a harmonizovat je. Účinně také pomáhá vyrovnat se s těžkými nebo i tragickými osudy v rodinách. Navrací tak každému členu rodiny místo, které mu v rodinném systému náleží.

Konstelace mají příznivý vliv na každého účastníka bez ohledu na jeho dosavadní znalosti či zkušenosti. Vždy se odehrává něco, co můžeme spatřit ve svém vlastním životním vzorci a pochopit.

Touto metodou se můžeme podívat na jakýkoliv systém - rodinu, firmu, tělo, svá finační/peněžní přesvědčení, apod.

Při práci s touto metodou se díváme na systém (rodinu, firmu)  jako na celek.  Nemá zde místo obviňování či jakékoliv zkreslující intepretace, jde spíše o holá fakta.

A o změnu vnitřního pohledu na realitu. 

rodinné konstelace, skupinová terapie, Pavla Sedláčková, Aluna Vilémov, rodina, vztahy
Rodinné konstelace byl pro mě velký a silný zážitek. Jak moje vlastní konstelace, kde sedělo vše, co jsem tam viděla. Tak konstelace ostatních, kde se promítala i moje témata. Fascinovalo mě, jak se okamžitě proměnily moje pocity, když jsem vstoupila do nějaké role. A jak mi moje tělo pocity tlaku nebo bolesti dávalo tyto pocity a různé bloky najevo. Velmi obdivuju schopnost nacítění a vedení Pavly. I v situacích, kde se jakoby nic nedělo, uměla poradit a posunout celou situaci tak, aby došlo k pochopení a uvolnění. Velmi za tuto zkušenost děkuji a myslím, že nebyla poslední.
Eva
Po absolvování rodinných konstelací na Aluně mi doslova "spadl kámen ze srdce" a už druhý den jsem u sebe začala pozorovat změny. Pavla vede konstelace velmi citlivě s úžasným napojením. Téměř u všech konstelací jsem vnímala určité osobní souvislosti, které mě obohatily. Cítila jsem se tu bezpečně. Pavlo, děkuji.
Alena
Pavla vede konstelace velice citlivě a drží pole hluboké koncentrace a prožívání. Díky tomu má člověk prostor prožít a pochopit své emoce a vnímání z mnoha úrovní. Velké léčení a velká hloubka. Děkuji ❤️
Tereza Kosha

Místo konání:

MC Zvoneček, Rubešovo nám., Havlíčkův Brod

 

TERMÍN:

neděle 21. 7. 2024 od 9:30 

předpokládaný konec:   17 - 19:00

Cena:

1790Kč (vč. vlastní konstelace)

440Kč (bez vlastní konstelace)

 

Je možné si objednat vegetariánský oběd za 150Kč.