Systemické konstelace

Dějí se vám situace, kterým nerozumíte? 

Systemické konstelace jsou terapeutickou metodou, která odhaluje nevědomé vlivy v našich rodinách. Vynášejí na světlo vazby, které mohou často zásadním způsobem ovlivňovat náš osud, aniž bychom o nich měli sebemenší tušení. Rodinné konstelace tak pomáhají odlišit naše vlastní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků. Pomohou Vám nahlédnout na to, co se vlastně skrývá za větami jako „On je stejný jako jeho otec!“ nebo „V jejich rodině se všechny ženy vždycky rozvedly!“

Seminář rodinných konstelací Vám otevře nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění. Umožní nahlédnout do hloubky mezilidských vztahů a harmonizovat je. Účinně také pomáhá vyrovnat se s těžkými nebo i tragickými osudy v rodinách. Navrací tak každému členu rodiny místo, které mu v rodinném systému náleží.

Konstelace mají příznivý vliv na každého účastníka bez ohledu na jeho dosavadní znalosti či zkušenosti. Vždy se odehrává něco, co můžeme spatřit ve svém vlastním životním vzorci a pochopit.

Místo:

Havlíčkův Brod 

Harmonogram

sobota 9:00 - 20:00

Cena:

1000 Kč (vč. vlastní konstelace)

300 Kč (bez vlastní konstelace)