Začněte psát zde...

uzdrav své Vnitřní dítě

Sebepoznávací víkendový workshop pro ženy v rámci cyklu Sama sobě

Dítě má strach

Jsi k sobě příliš kritická?

Bojíš se dát najevo, co si opravdu myslíš?

Lásku víc dáváš, než dostáváš?

Nepochopená, podceňovaná?

Pak máš zraněné své vnitřní dítě.

Často jednáme „dospěle“, ale uvnitř se cítíme hrozně a něco si v duchu vyčítáme nebo se stydíme. Někdy si připadáme nemožní, neschopní, trapní, přestáváme rozumět situaci.

Bez spojení s naším vnitřním dítětem se vynořují stará zranění, život je šedivý a prázdný.

Objevují se návaly vzteku, nedůvěra, neschopnost změn, utápění se v samotě, nejistota, chybí sebeláska, prázdnota, stres, poruchy intimity.

Smutná žena

V čem spočívá práce s vnitřním dítětem?

Při práci s vnitřním dítětem dokážeš identifikovat neuspokojené potřeby a začít „vychovávat“ sama sebe.
To ti umožní znovu se napojit na sebe, projít vývojovými fázemi a znovu se stát celistvou.

Uzdravíš-li své vnitřní dítěte, přijde radost, hravost, pozitivní energie, spokojenost sama se sebou, důvěra v ostatní lidi i život, otevřenost a důvěra ve vztazích, život naplno, radost z maličkostí, tvoření.

Když budeš pozorovat chování druhých, můžeš vidět vnitřní dítě v akci.
Jestliže je vnitřní dítě radostné, je povznesené, šťastné, svobodné a nápadité.
V očích člověka pak spatříš záblesky dětského štěstí, slyšíš radostné výskání z dávno minulých let a předzvěst slibné budoucnosti.

Práce s vnitřním dítětem je důležitá.
Pomáhá nám uvědomit si naše vzorce na úrovni myšlenek a chování, abychom je pak mohli vědomě změnit. 

Na semináři:

  • Vytvoříme bezpečné a podporující prostředí pro hlubokou vnitřní práci v kruhu maximálně 14 žen.
  • Nahlédneme na naše zraněné dítě, budeme objevovat své vzorce.
  • Budeme se učit techniky práce s vnitřním dítětem, které můžeme využívat dál ve svém životě.
  • Skrze sdílení, meditace a tanec budeme vše postupně integrovat do svého těla.

pavla chamael

- Jsem mámou tří skvělých dětí, terapeutkou, pedagožkou, průvodkyní žen na cestě k sobě.

- Pedagogice a vzdělávání se věnuji více než 25 let. 

-  Při práci s klienty na konzultacích vidím, jak moc jejich problémů má původ v dětství. Každý máme svou mapu světa a vzorce převzaté od rodičů. 

- Vše máme ale ve svých rukách, svůj život si tvoříme sami. Stačí jenom chtít a s důvěrou udělat první krok.

Fotka Pavla Chamael, Aluna

Pojď uzdravit své vnitřní dítě!

TERMÍN: 

podzim 2024

MÍSTO:
MC Zvoneček, Havlíčkův Brod

ČASOVÝ HARMONOGRAM
sobota 9:30 - 19:00, nedělě 9:00 - 16:00

CENA KURZU:

3 999 Kč 

Možnost vegetariánského oběda v bio-kvalitě á 150 Kč - úhrada v hotovosti na místě.

Možnost ubytování v seminární místnosti ve vlastním spacáku - 150 Kč za noc. - úhrada v hotovosti na místě.

Pro bližší informace a přihlášku na celý cyklus Sama sobě (platí pak i jiná cena pro tento kurz) klikněte zde.